Szkoła

Profesjonalna Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) to unikatowa inicjatywa edukacyjna zaproponowana przez Konsorcjum Uczelni FUTURUS. Celem PWSZ jest połączenie potencjału edukacyjnego uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz partnerskich organizacji zawodowych i korporacji. Dzięki temu absolwenci naszych uczelni otrzymują nie tylko dyplom ukończenia studiów, ale również dodatkowe certyfikaty i świadectwa, potwierdzające zdobycie umiejętności i kompetencji zawodowych.